Klimasmart Landbruk ble etablert i 2016 med formål om å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk ved å sikre bedre informasjon og gode verktøy for klimasmart drift på norske gårdsbruk. Prosjektet eies av flere landbruksbedrifter- og organisasjoner gjennom samvirket Landbrukets Klimaselskap SA og er næringas største felles klimasatsing.

Klimasmart Landbruk inviterer til frokostmøte på Landbrukets hus, den 18. juni kl. 08.30 til 09.30. Frokost serveres fra kl. 08.15.

Meld deg på frokostmøte her. Arrangementet er gratis.

For spørsmål, ta kontakt med: elisabeth.sather@bondelaget.no eller 975 27 954