Landbrukets Klimaselskap SA er eier av prosjektet Klimasmart Landbruk som har som formål å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk. Samvirket har fått 10 nye medlemmer siden oppstarten og eies nå av 15 ulike landbruksorganisasjoner-, samvirker-, og bedrifter. Fram til nå har samvirket hatt et styre bestående av selskapets grunnleggere TINE, NLR, Felleskjøpet Agri, Nortura og Norges Bondelag. På årsmøte den 11. april ble Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), valgt inn som nytt styremedlem. I tillegg ble Elisabeth Morthen, administrerende direktør i Gartnerhallen, valgt som nytt varamedlem.

- Det er bra å få nye krefter med på laget og jeg ser fram til videre samarbeid, sier Tony Barman, prosjektleder i Klimasmart Landbruk.

I tillegg til valg av styre godkjente årsmøte årsmelding og regnskap for 2017.

Tilstede på årsmøte i Landbrukets Klimaselskap SA: Bjørn Gimming (Norges Bondelag), Johnny Ødegård (TINE SA), Hans-Thorn Wittussen (NORTURA SA), Trond Fidje (Felleskjøpet Agri SA), Jakob Simonhjell (Norsk Landbruksrådgivning), Merete Furuberg (Norsk Bonde- og småbrukarlag), Sverre Bjørnstad (GENO SA), Lars Erik Wallin (Norsk Sau & Geit) og Bjørn-Ole Juul-Hansen (Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund).