Klimasmart landbruk, en satsing for hele landbruket. Ved Bjørn Gimming, Bondelaget og Klimasmart Landbruk

 

Klimasmart landbruk, kompetanse og rådgiving. Ved Anne Kristine Rossebø, NLR

Landbrukets dataflyt og system for klimasmart landbruk, ved Erland Kjesbu i Landbrukets dataflyt

Det norske utslippsregnskapet, ved Miljødirektoratet

Behov for klimatiltak i jordbrukssektoren, ved Miljødirektoratet

Klima i Norge: Hva må Østlandet forberede seg på? Ved Irene Brox Nilsen, Norsk klimaservicesenter

Utslipp av metan og lystgass fra husdyrproduksjonene, ved Odd Magne Harstad og Bente Aspeholen Åby, NMBU

Optimal melkeproduksjon for Norge i et ressurs og klimaperspektiv. Ved Odd Magne Harstad og Bente Aspeholen Åby, NMBU

Husdyrgjødsel og klimagasstap, Lars Nesheim, NIBIO

Jordpakking, jordstruktur og drenering. Lillian Øygarden, NIBIO

Karbonlagring i jord, ved Erik Joner, NIBIO

Forbud mot nydyrking av myr? ved Gunn Randi Fossland, NLR