Prosjektet Klimasmart Landbruk ble etablert i 2016 med formål å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk ved å sikre bedre informasjon og gode verktøy for klimasmart drift på norske gårdsbruk. Prosjektet eies i dag av samvirket Landbrukets Klimaselskap SA.
 
Gjennom nyhetsbrevet får du blant annet informasjon om:

  • Status og framdrift i utviklingen av landbrukets klimakalkulator
  • Jakten på 100 klimaløsninger i landbruket
  • Nytt klimamateriell for rådgivere i landbruket
  • Arrangementer om klima og landbruk