Hva gjør landbrukets klimakalkulator?

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy for klimasmart drift på gårdsnivå. Den kan brukes på PC, smarttelefon og nettbrett.

Kalkulatoren beregner klimagassutslippene totalt for den enkelte gård og per produsert enhet i hver produksjon Den regner på klimagassene CO2, N2O og CH4, og summerer som CO2-ekvivalenter. Utregningen er basert på data fra gårdsdriften og den enkeltes produksjon. Landbrukets Dataflyt står for innhentingen av data og har hatt ansvar for utviklingen av Klimakalkulatoren.

Klimakalkulatoren gir informasjon om utslippene per produksjon for gården sett opp mot sammenligningsgrupper. Ved hjelp av kalkulatoren og rådgivning er det mulig å avdekke tiltak som kan redusere gårdens klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jord. Ofte vil tiltakene også være smarte og gode agronomiske tilpasninger som er økonomisk lønnsomme for bonden.

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk landbruksrådgiving 
 
 KLF fmnorgesfornbsl 
 
hoff  FRAmaarudgartnerhallen 
 
qnsg geno tyr bondelaget
    

Meld deg på nyhetsbrev