Hvorfor skal bønder bruke klimakalkulatoren

God agronomi og godt husdyrhold er bra for gårdsdrifta og klimaet.  Landbrukets klimakalkulator skal hjelpe deg som bonde å få oversikt over klimautslippene fra din produksjon. Ved å hente inn og registrere data fra din drift i kalkulatoren, regner den ut utslippene, som igjen gjør det mulig å avdekke områder der du kan sette inn tiltak. Slik kan du iverksette effektive og målrettede klimagrep tilpasset din drift.

Norsk jordbruk står for 8,7 prosent av klimagassutslippene her i landet (Kilde: SSB). Globalt står jordbruket for 11 prosent (Kilde: C2ES/ Center for Climate and Energy solutions).

Landbrukets klimakalkulator tar med utslipp fra jordbruk, men også fra drivstoff og transport, samt også utslipp fra dyrka myrjord.

I juni 2019 inngikk landbruket en avtale med regjeringen om å redusere klimagassutslippene og øke karbonopptaket i jord fra jordbruket med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021 – 2030.

Et samlet landbruk lanserte i april 2020 Landbrukets Klimaplan for hvordan næringa de 10 neste årene skal innfri klimaavtalen. Klimaplanen inneholder åtte satsingsområder. Klimakalkulatoren - sammen med rådgivning - er ett av disse.  Ei samla næring har som mål at alle bønder innen 2025 skal ha tatt i bruk klimakalkulatoren på eget gårdsbruk.

LES om Landbrukets Klimaplan her

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk landbruksrådgiving 
 
 KLF fmnorgesfornbsl 
 
hoff  FRAmaarudgartnerhallen 
 
qnsg geno tyr bondelaget
    

Meld deg på nyhetsbrev