Hvorfor skal jeg bruke klimakalkulatoren?

Alle har et ansvar for å gjøre sitt for å bedre klimaet. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og regjeringa har inngått en felles avtale om å redusere jordbrukets utslipp og øke opptaket av karbon i jord mot 2030. At maten produseres så klimavennlig som mulig er også noe som i økende grad etterspørres av bl.a. forbrukere, dagligvarehandelen og foredlingsindustrien. På den enkelte gård er forbedring av agronomi, drift og økonomi viktige faktorer som taler for å ta kalkulatoren i bruk.

Verktøyet gir deg oversikt over klimagassutslippene på din gård. Denne kartleggingen bidrar til at du ta effektive og gode klimavalg tilpasset ditt bruk. Tilpasningene vil også være smarte agronomiske løsninger generelt. Klimarådgivere i landbruksnæringen tilbyr veiledning videre dersom du har behov for det.

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk landbruksrådgiving 
 
 KLF fmnorgesfornbsl 
 
hoff  FRAmaarudgartnerhallen 
 
qnsg geno tyr bondelaget
    

Meld deg på nyhetsbrev