Kan alle norske bønder ta i bruk klimakalkulatoren?

Ikke ennå.  Først ut er kumelk, korn og gris. Så vil andre produksjoner følge etter. Det er planlagt at produsenter av storfekjøtt basert på ammeku, grønt, fjørfe og sau kan er ta den i bruk i 2021.

Det er produsenter med tilstrekkelig datagrunnlag som kan få utført klimaberegning for sine produksjoner. For å få gjennomført beregninger kreves det deltagelse i husdyrkontroller, bruk av digital skifteløsning (foreløpig Skifteplan), digitale avregnings- og fakturadata levert via Landbrukets Dataflyt med mere. Alle som samtykker til innhenting av data og klimaberegning vil få oversikt over hvilke data som eventuelt mangler for å få gjennomført en klimaberegning.

Selv om kalkulatoren er tilgjengelig for en produksjon, er det ikke alltid at man kan ta den i bruk, hovedsakelig på grunn av manglende datagrunnlag. De som gir samtykke vil få beskjed dersom de mangler data, hvilke data de mangler og i mange tilfeller hva de kan gjøre for å gjøre dataen tilgjengelig.

For å bruke kalkulatoren må du være registrert som bruker av Landbrukets Dataflyt og gi samtykke til at Landbrukets Dataflyt kan innhente nødvendig data.

 

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk landbruksrådgiving 
 
 KLF fmnorgesfornbsl 
 
hoff  FRAmaarudgartnerhallen 
 
qnsg geno tyr bondelaget
    

Meld deg på nyhetsbrev