Noen ganger vil tiltak som reduserer klimagasser på gårdsnivå i kalkulatoren kunne komme i konflikt med andre bærekrafts- og landbrukspolitiske målsetninger. Hvordan håndteres det i klimakalkulatoren?

Klimakalkulatoren beregner kun klimautslipp i forhold til bærekraftsmålet om reduksjoner av klimagasser. Bærekraftspørsmål er en del av et større og sammensatt bilde, og blir en viktig sak å bygge kompetanse rundt og å ta stilling til for næringa fremover.

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk landbruksrådgiving 
 
 KLF fmnorgesfornbsl 
 
hoff  FRAmaarudgartnerhallen 
 
qnsg geno tyr bondelaget
    

Meld deg på nyhetsbrev