Styret

Styret i Landbrukets Klimaselskap SA består av følgende representanter.

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag (styreleder)
Johnny Ødegård, direktør i TINE (nestleder)
Andrè Monsrud, utviklingssjef i Felleskjøpet Agri
Christian Lund, konst. direktør kommunikasjons- og markedssjef i Norsk Landbruksrådgiving
Karin Røhne, konst. konserndirektør råvaremarked i Nortura
Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF)

Elisabeth Morthen, adm. direktør i Gartnerhallen (vara)

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær Norges Bondelag (vara)

Publisert:
Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk landbruksrådgiving 
 
 KLF fmnorgesfornbsl 
 
hoff  FRAmaarudgartnerhallen 
 
qnsg geno tyr bondelaget
    

Meld deg på nyhetsbrev