Styret

Styret i Landbrukets Klimaselskap SA består av følgende representanter.

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag (styreleder)
Johnny Ødegård, direktør i TINE
Trond Fidje, direktør i Felleskjøpet Agri
Jakob Simonhjell, daglig leder i Norsk Landbruksrådgiving (tiltrer 1. januar 2018)
Hans Thorn Wittussen, visekonsernsjef i Nortura

Publisert:
Felleskjøpet logo_tine logo_bondelaget Nortura Norsk landbruksrådgiving