Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag (styreleder)
Johnny Ødegård, direktør i TINE
Trond Fidje, direktør i Felleskjøpet Agri
Jakob Simonhjell, daglig leder i Norsk Landbruksrådgiving
Hans Thorn Wittussen, visekonsernsjef i Nortura