Verden trenger mer mat produsert med lavere klimagassutslipp og landbruket sitter på store fornybare ressurser som må tas i bruk om vi skal klare det grønne skiftet. Norsk landbruk er fylt av innovative bedrifter og dyktige bønder og vi har alle forutsetninger for å bli en foregangsnasjon innen klimasmart mat og landbruk. 

Gårdsvarmeanlegg som fyrer med tømmer og halm
Bilde: Gårdsvarmeanlegg som fyrer med halm og tømmer

Klimasmart landbruk handler om å bruke ressursene på gården mest mulig effektivt, på en bærekraftig måte. Slik kan vi både få mat med  lavere klimaavtrykk og flere løsninger som kan redusere klimagassutslippene i andre sektorer, som oppvarming av bygg og transport.

Eksempler på dette:

 • Strategier for bedre fôring.
 • Metoder for smartere gjødselspreding som gir bedre avlinger.
 • Grep for mer effektiv energibruk i gårdsdrifta eller utfasing av fossil energi.

Vi tror at mange av klimaløsningene i landbruket finnes der ute allerede. At nytenkende norske bønder, forskere og grûndere allerede har metoder som kan tas i bruk av flere. Derfor har vi satt i gang en landsomfattende jakt.

Skal vi lykkes trenger vi din hjelp. Du kan bidra med å dele en klimaløsning i landbruket fra din gård, organisasjon eller bedrift. Vi er på jakt etter både løsninger som allerede er tatt i bruk og de som fortsatt befinner seg på tegnebrettet.

Jan Egil Tilllerhagen, Klæbu Bioenergi AS
Jan Egil Tillerhagen, Klæbu Bioenergi AS

Slik går du fram:

 1. Ta bilde eller video av en klimaløsning i landbruket og lag en kort beskrivelse.
 2. Del den med oss ved å gjøre en av delene:
  1. Publiser på instagram, bruk #100løsninger
  2. Publiser klimaløsningen på Facebook. I innlegget merker/tagger du med «Jakten på 100 klimaløsninger»
  3. Send til post@klimasmartlandbruk.no

Husk – vi er ute etter ulike varianter av klimaløsninger i landbruket, så del gjerne inn bilde eller video av løsninger som allerede har blitt presentert!

Jakten på 100 klimaløsninger i landbruket kan du følge her på www.klimasmartlandbruk.no, Facebook og Instagram

Les mer om Klimasmart landbruk-prosjektet.