Hva er Klimakalkulatoren?

Klimakalkulatoren er et nettbasert verktøy for klimasmart drift på din gård. Den beregner klimagassutslippene for de enkelte produksjoner og på skiftenivå. Klimakalkulatoren er gratis, og kan brukes på PC, smarttelefon og Pad. 

Klimakalulatoren gjør det mulig å avdekke tiltak som reduserer utslipp. Ofte vil tiltakene også være smarte og gode agronomiske tilpasninger.

 

Hvordan kommer jeg i gang med Klimakalkulatoren?

En rekke gårder over hele landet er nå i gang med pilotutprøving av Klimakalkulatoren. Deretter følger en justeringsfase. For melk og korn arbeider for full utrulling i løpet av året. Deretter vil klimakalkulatoren komme fortløpende for andre produksjoner. Vi vil informere bredt underveis.

Følg derfor med i dine vanlige informasjonskanaler og de organisasjonene du er medlem av, samt på denne nettsiden.

For å gi deg optimalt utbytte, vil vi tilby et gratis e-læringskurs som gir en innføring i klimagasser fra landbruket og praktisk bruk av Klimakalkulatoren.

 

Hvorfor bør jeg bruke Klimakalkulatoren?

Klimadokumentasjon vil i økende grad etterspørres av kunder og omsetningsledd. For den enkelte gård, vil forbedring av drift og økonomi på egen gård være viktig.

Alle har et ansvar for å bedre klimaet, og landbruket har inngått en klimaavtale med myndighetene.

 

Klimarådgiving på gårdsnivå

For å hjelpe den enkelte gård med å avdekke lønnsomme klimatiltak, vil rådgivningsorganisasjoner så som NLR og Tine tilby gårdsbesøk med individuell rådgiving, grupperåd samt fagmøter og kurs.

Sammen med rådgiveren, kan det settes opp en tiltaksplan for den enkelte gård.

 

Hvem står bak Klimakalkulatoren?

Klimasmart Landbruk er et samvirke som i dag er eid av Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, GENO, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norsk Bonde- og Småbrukarlag, HOFF, Norsk Sau og Geit, Q-meieriene, TYR, Norgesfôr, Felleskjøpet Rogaland Agder og Fiskå Mølle.

 

Kontakt:

Tony Barman

Prosjektleder Klimasmart Landbruk

tony.barman@klimasmartlandbruk.no

Mobil +47 902 02 213

 

Svein Skøien

Prosjektleder Klimasmart Landbruk

svein.skoien@nlr.no

Mobil +47 993 59 159