Forbereder storutrulling av klimakalkulatoren i 2019

Utvikling og testing av klimakalkulator for melk og korn, flere nye eiere og stor interesse for prosjektet har prega året for Klimasmart Landbruk. – Vi opplever et vanvittig stort trykk fra næringa. Mange vil vite hva som skjer i prosjektet og er utålmodige etter å komme i gang, sier Tony Barman, prosjektleder i Klimasmart Landbruk.

Kim Wiggo Weiby, TINE
Kim Wiggo Weiby, TINE

Prosjektet «Klimasmart Landbruk» har som formål å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk ved å sikre bedre informasjon og gode verktøy for klimasmart drift på norske gårdsbruk.

I løpet av 2019 skal klimakalkulatoren som beregner klimaavtrykk fra hvert enkelt gårdsbruk være klar til bruk for flere produksjoner. Barman er optimistisk med tanke på framdriftsplanen, selv om noe utviklingsarbeid også vil gjenstå i 2020.

- Klimakalkulatoren for norske melkebruk er den vi har jobbet desidert mest med. I løpet av første halvdel av 2019 skal den gjøres tilgjengelig for mange melkebruk som i dag er inne i Kukontrollen. Vi jobber nå på spreng for å sikre at verktøyet er brukervennlig og nyttig for bonden, sier Barman.

En viktig del av prosjektet er å utvikle veiledning som gjør at bonden kan nyttiggjøre seg av resultatene, gjerne i samarbeid med en klimarådgiver.

- Jeg er glad for å ha Norsk Landbruksrådgiving med på laget. De jobber nå på spreng for å utvikle gode veiledningsverktøy tilpasset de ulike klimakalkulatorene. Dette innebærer også en del testing på gårdsnivå sammen med bonden, som selvsagt tar tid, men nødvendig for et godt sluttresultat, sier Barman.

Klimarådgivere tester klimakalkulator på Kjesbu samdrift, våren 2018Tony Barman tester klimakalulator på KJesbu samdrift. Foto: Svein Skøien.

Tester kalkulator på kornbruk

I slutten av 2018 har klimakalkulatoren for kornbruk blitt testet ut på flere gårdsbruk i Østfold. Rådgiver Inga Holt i Norsk Landbruksrådgiving som har deltatt i testingen sier at de så langt har høstet nyttige erfaringer.

- Erfaringen vår etter de første pilotene er at klimakalkulatoren kan være et godt utgangspunkt for faglig diskusjon rundt aktuelle tiltak for å redusere gårdens klimaavtrykk. Aktuelle tiltak i den sammenheng kan være endret jordarbeiding, grøfting og bruk av fangvekster, sier Holt.

Det skal totalt gjennomføres 14 kornpiloter. Pilottestene gir nyttig kunnskap om hvordan kalkulatoren må forbedres for å være brukervennlig, både overfor bonde og rådgiver.

- Kalkulatoren trenger noen tilpasninger, samtidig som vi rådgivere må lære oss å tolke resultatet, for at den skal bli et nyttig verktøy. Dialog med utvikleren har gitt meg tro på at vi kommer til å sitte igjen med et nyttig produkt til slutt, sier Holt.

 

Utvikler klimamodeller for flere produksjoner

I år har forskningsmiljøene ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet ferdigstilt en modell for beregning av klimaavtrykket fra ammeku, HolosBeef. Denne modellen vil ligge til grunn når Klimasmart Landbruk i 2019 skal starte utviklingen av klimakalkulator for ammeku. I tillegg vil prosjektet også ferdigstille arbeidet med klimakalkulator for gris.

- Vi opplever god framdrift, selv om vi selvsagt skulle ønske at utviklingsarbeidet gikk raskere. For noen produksjoner som sau og lam mangler vi rett og slett tilstrekkelige modeller, her venter vi på flere spennende forskningsprosjekter. For andre produksjoner henger framdriften tett sammen med hvor raskt vi får tilgang på data, forteller Barman.

Han ser fram til å ta tak på arbeidet i 2019 og er takknemlig for all støtte og drahjelp fra de 16 medeierne av prosjektet i året som har gått. Prosjektet eies i dag av Landbrukets Klimaselskap SA. Et samvirke eid av Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, GENO, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norsk Bonde- og Småbrukarlag, HOFF, Norsk Sau og Geit, TYR, Norgesfôr, Q-meieriene, Felleskjøpet Rogaland Agder og Fiskå Mølle.

- Klimasmart Landbruk er et lagarbeid. Jeg er veldig glad for at vi fikk 10 nye medlemmer i året som gikk. Det gjør oss i enda bedre stand til å iverksette utrullingen av kalkulatoren etter hvert som den ferdigstilles for ulike produksjoner i 2019, sier Barman.

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev