Om oss

Klimasmart Landbruk har som formål å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk uten at det skal gå på bekostning av produksjonen av mat og næringas konkurransekraft. Prosjektet er eid av en samlet næring som skal utarbeide gode verktøy for klimasmart drift på norske gårdsbruk og spre informasjon om landbrukets klimasatsing.

Verden trenger mer klimasmart matproduksjon. Gjennom prosjektet Klimasmart Landbruk tilrettelegger en samlet næring for mer klimaeffektivt norsk matproduksjon, altså mer mat med lavere klimaavtrykk og økt bruk av fornybare ressurser.

Dette gjør vi gjennom utvikling av landbrukets egen klimakalkulator, samt å tilrettelegge for klimarådgivning og kunnskapsdeling.

Klimakalkulator og rådgivning

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som gir bonden oversikt over muligheter for klimagasskutt og økt opptak av karbon på gårdsnivå. Hvilke klimagrep som passer, varierer fra gård til gård. Klimakalkulatoren bidrar til at bonden kan ta effektive og målrettede valg tilpasset egen drift og eget utgangspunkt. Bonden kan få veiledning og hjelp gjennom kurs og rådgiving.

Godt etablerte systemer for data og dokumentasjon i norsk landbruk gir også mulighet for å utvikle et beregningsverktøy for klimakutt som er anerkjent internasjonalt. Dette kan gjøre norsk landbruk til klimaspydspiss.

Kontakt oss

 

 • Besøksadresse: Landbrukets hus, Hollendergata 5, 0190 Oslo
 • Postadresse: c/o Norges Bondelag, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo
 • Organisasjonsnummer: 919 560 533.

 

Styret:

Styrets leder:

 • Egil Christopher Hoen (Norges Bondelag)

Nestleder:

 • Bjarne Holm (Norsk landbruksrådgiving SA) 

Styremedlem:

 • Rolf Gjermund Fjeldheim (Nortura SA)
 • Ola Wedøe (HOFF SA)
 • Gunnar Dalen (TINE SA)
 • Bjørn Oddvar Stabbetorp (Felleskjøpet Agri SA)

Varamedlem:

 • Martin Dombestein (Norgesfôr AS)
 • Bjørn Ole Juul-Hansen (KLF) 

Landbrukets Klimaselskap SA

Prosjektet Klimasmart Landbruk eies av Landbrukets Klimaselskap SA. Et samvirkeforetak som har 15 eiere: Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, GENO, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), HOFF, Norsk Sau og Geit, Q-meieriene, TYR, Norgesfôr, Felleskjøpet Rogaland Agder og Fiskå Mølle.
 

Publisert:
Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev