Rådgiver uten tilknytning til Klimaselskapet?

Er du rådgiver innen landbruket, men ikke tilknyttet en av eierne av Landbrukets Klimaselskap SA, men fortsatt ønsker å benytte deg av Klimakalkulatoren til rådgiving?

Da kan du få tilgang, så sant følgende er oppfylt:

Årlig pris for bruk av kalkulatoren er kr 20 000,- eks mva pr rådgiver (2024). Prisen vil være gjenstand for årlig justering. Som rådgiver i Klimakalkulatoren kan du sende forespørsel om innsyn i bøndenes klimaberegninger. 

Videreutdanning klimagasser i landbruket 

Senter for Etter- og videreutdanning ved NMBU holder jevnling kurset "Innføring i klimagasser fra landbruket". Det er ikke planlagt kurs i 2024, men det blir lagt ut informasjon på nettsiden så fort dette er avklart: NMBU | Etter- og videreutdanning 

Kurset kan gi grunnlag for å bli godkjent som rådgivingsaktør for klimarådgiving i landbruket ref. ordningen for klimarådgiving i Regionalt miljøprogram. 

Publisert:
Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev