Klimakalkulator

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som er spesielt utviklet for landbruksnæringen og den norske bonden.

Den gir bonden oversikt over utslipp og hvilke muligheter som finnes både for å redusere utslipp og binde karbon som finnes på gårdsnivå. 

Målet er at så mange norske bønder som mulig tar i bruk kalkulatoren. 

Hele landbruksnæringa står bak klimakalkulatoren og det er et lagarbeid. Et samlet landbruk står bak jobben med å gjøre norsk matproduksjon mer klimavennlig, og det er avgjørende for å lykkes. Prosjektet har stort faglig spenn med 17 eiere fra både samvirkene og det private. 

Klimarådgivere vil være viktig for bonden når han/hun skal ta i bruk klimakalkulatoren. Store aktører som blant annet Norsk Landbruksrådgivning og TINE har utdannet egne rådgivere, og andre aktører er på veg. Flere tusen bønder har allerede mottat klimarådgiving. Sammen med kalkulatoren er dette blant de mest offensive tiltakene næringa noensinne har gjort.

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev