Klimarådgiverne kommer!

I vår tester vi ut den første pilotversjonen av landbrukets klimakalkulator for melk på over 20 melkebruk over hele landet.

Kim Wiggo Weiby, TINE
Kim Wiggo Weiby, TINE

Utviklingen av landbrukets egen klimakalkulator er i full gang. Den første testkjøringen i vår ble gjennomført på samdriften Kjesbu gård, øverst i Ogndalen.

Svein Skøien- Selv om vi selvsagt kan få testet ut svært mye bak en skrivebordspult er vi helt avhengige av å komme ut i felt og sjekke hvordan klimakalkulatoren fungerer i praksis om dette skal bli et godt og brukervennlig verktøy for både bonden og rådgiveren, sier Svein Skøien, delprosjektleder i Klimasmart Landbruk.

Skøien som til daglig jobber i Norsk Landbruksrådgiving er leid inn til prosjektet Klimasmart Landbruk for å jobbe med kompetanse- og rådgivingsmateriell for klimakalkulatoren. Sammen med andre rådgivere fra TINE og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) skal han lede arbeidet med uttesting av klimakalkulatoren på over 20 melkebruk.

De første rådgiverne som tester modellen er Anders Wæraas Aune, Stein Jørgensen, Sigrid Alstad og Jørn Ketil Bjørnstad fra NLR, og Kjersti Nærum, Espen Aas og Solveig Goplen fra Tine.

Klimarådgivere tester klimakalkulator på Kjesbu samdrift, våren 2018Klimarådgivere tester klimakalkulator for melk på Kjesbu samdrift


- Utprøvingen blir gradvis utvidet etter hvert som vi får de første resultatene inn. Dersom alle nødvendige data er tilgjengelige vil det også bli mulig å få en automatisk beregning for gården, sier Skøien.
 

Skøien mener rådgivernes viktigste oppgave er å sette klimaarbeidet i sammenheng med den daglige gårdsdrifta. Landbruksrådgivere med kunnskap om foring og stell av dyr, agronomi og plantedyrking vil kunne se hvor i drifta på gården de vesentlige klimagassutslippene stammer fra og kan komme med forslag til tiltak.
 

- Kalkulatoren er et hjelpemiddel for rådgiverne og bonden til å identifisere kildene til utslipp og vurdere hvordan de ligger i forhold til et gjennomsnitt. En mer klimaoptimalisert gårdsdrift kan i mange tilfeller også bety mer effektiv drift og bedre utnyttelse av energi, arealer, gjødsel og andre innsatsfaktorer. Dermed kan det også være lønnsomt, sier Skøien.

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev