Overgang til nytt år i klimakalkulatoren

Produksjonsdata fra 2023 er på plass i klimakalkulatoren. Det er også nye utslippsfaktorer tilknyttet noen innsatsmidler og utslipp fra jord.

Innhenting av data

For noen kan det være nødvendig å oppfriske Klimakalkulator for å få oppdatert versjon. Det kan blant annet gjøres ved å trykke F5 eller på sirkelen på oppgavelinjen øverst til venstre. Det vil ta noen dager før klimaberegning for 2023 er på plass for alle gårdsbruk, men du kan selv trykke «friske opp beregning» under mine datakilder dersom datagrunnlaget ikke er inne. Det vil ta noen dager før alt sammenligningsgrunnlag for 2023 er på plass. 

Endringer

Norsk Institutt for bærekraftsforskning (NORSUS) har levert nye utslippsfaktorer for strøm og drivstoff. Faktorene finnes i brukerveileder del 2 som er tilgjengelig i Klimakalkulatoren. NIBIO har levert jordsmonnsdata for nye områder, og mer om jordkartleggingen kan du lese her: Jordkartlegging - Nibio.

Klimaberegninger for 2019-2022 vil bli estimert på nytt med oppdaterte utslippsfaktorer og jordsmonnsdata. Det vil ta noen dager før dette er på plass. Hovedmengden av regnskap for 2023 vil ikke være klare før i slutten av mai 2024. Dette vil føre til en del gule klimaberegninger før disse er på plass. Registrering av strøm og drivstofforbruk kan legges manuelt inn under egne registeringer i Klimakalkulatoren.

Samkjøring mot det nasjonale utslippsregnskapet

Det er et mål at Klimakalkulatoren skal bruke de samme utslippsfaktorene som brukes i det nasjonale utslippsregnskapet. I ny versjon av Klimakalkulatoren har vi oppdaterte utslippsfaktorer for direkte og indirekte utslipp av lystgass fra fra jord, i tråd med endringer i det nasjonale regnskapet.

Trenger du hjelp?

Teknisk brukerstøtte til klimakalkulatoren leveres av Landbrukets dataflyt. Send epost til: brukerstotte@landbruketsdataflyt.no. Har du faglige sprømål kan du kontakte en rådgiver nær deg: Finn Klimarådgivere - Klimasmart landbruk. Andre spørsmål kan rettes til post@klimasmartlandbruk.no.

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev