Vestfold og Telemark starter hvert sitt klimaprosjekt

Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag starter et 3-årig prosjekt som skal bidra til at landbruket i begge fylkene gjør sin del for å oppfylle Landbrukets klimaplan.

Parallelle prosjekt, to prosjektledere

Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag tar klimaarbeidet på alvor og ønsker å følge opp landbrukets klimaavtale. Styrene i begge fylkeslaga er utålmodige og ønsker å sette fart på tiltaka som skal gjennomføres på gårdsnivå

Informasjon om klimaplanen, klimakalkulatoren, klimarådgiving og klimatiltak er lett tilgjengelig. Likevel må vi erkjenne at det er behov for å spre kunnskap om hvorfor bøndene skal gjøre tiltak og inspirere de til å gjøre tiltak. Bønder er selvstendig næringsdrivende og beslutningen om å bli mer klimavennlig må gjøres i hvert av de 2400 jordbruksforetakene i Vestfold og Telemark.

Derfor har styrene i Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag vedtatt å gjennomføre prosjektene «Klimasmart Bonde Vestfold» og «Klimasmart Bonde Telemark». Det blir to parallelle prosjekt, med en prosjektleder i hvert fylke.

Silje og Eivind er klare!

I Vestfold er Silje Eckdahl ansatt som prosjektleder og i Telemark er Eivind Vrålstad ansatt som prosjektleder. Begge stillingene er deltid tilsvarende omtrent 20 % per stilling.

Silje Eckdahl er en engasjert bonde i Horten, og driver selv med korn, storfe, bringebær og hest. Eckdahl har lang erfaring som tillitsvalgt i Bondelaget. Eivind er melkebonde og lokalpolitiker i Drangedal. Han har et stort engasjement for klima, energi og miljø. Både Silje og Eivind er spydspissbønder i Bondelagets klimaarbeid.

Begge fylkeslederne er veldig godt fornøyd med å få på plass prosjektledere. Trude Flatland, fylkesleder i Telemark Bondelag sier at fylkesstyret har vært utålmodige etter å få fart på tiltak som skal gjennomføres på gårdsnivå. Hans Jørgen Olsen Røren, fylkesleder Vestfold Bondelag gleder seg til å samarbeide med Silje for å motivere bønder i Vestfold til å tenke klima på egen gård.

Gleder seg gjør også Eivind og Silje. - Jeg er veldig spent og gleder meg til å bli kjent med bønder og landbruket i hele Telemark, sier Eivind. Han brenner for å få til noe som er konkret og som er til nytte for bonden. – Jeg ønsker å bidra til at flere bønder ser nytten av de mange klimatiltakene, som forbedrer agronomien og dermed økonomien for bonden, sier han.

Klimasmart Bonde

Prosjektene har som hovedmål å bidra til at landbruket i Vestfold og Telemark gjør sin del for å oppfylle landbrukets klimaplan. Vi skal redusere utslippene av klimagasser og øke karbonopptaket, uten å redusere matproduksjonen. Prosjektet har konkrete måltall knyttet til de åtte satsingsområdene i Landbrukets Klimaplan.

For å oppnå dette skal prosjektleder blant annet jobbe med:

  • å formidle grunnleggende kunnskap om landbrukets klimaavtale, landbrukets klimaplan og aktuelle klimatiltak til bønder i Telemark
  • å drive konkret og oppsøkende arbeid for å motivere bønder til å ta i bruk klimakalkulatoren som er verktøy i sitt klimaarbeid
  • å være synlige i media og bidra til at klimadebatten i fylket er preget av kunnskap om landbruket
  • å sette klimatiltak på dagsordenen i eksisterende møteplasser for bønder
  • å arrangere fagmøter, kurs og/eller konferanser om aktuelle tema innen klimatiltak
  • å være et bindeledd mellom alle aktører i landbruket som jobber med klimatiltak

Silje Eckdahl vil ha kontorplass på Grønt Fagsenter på Gjennestad. Hun kan nås på telefon 915 95593, og fra 05.09 på epost silje.eckdahl@bondelaget.no

Eivind vil ha kontorplass på Landbrukets hus, Gvarv.  Han kan nås på telefon 41 44 69 91og på epost eivind.vralstad@bondelaget.no

For å fortelle om framdrift i prosjektet vil vi bruke nettsida Grønt Fagsenter og Facebook-sidene til Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev