Vi søker deg!

Er du interessert i klima og bruker landbrukets klimakalkulator? Da er kanskje du en av våre spydspissbønder.

Norges Bondelag søker klimaengasjerte bønder som ønsker å bidra til å formidle om og utvikle klimaarbeidet i norsk jordbruk som en Klimasmart Spydspissbonde. Vi er ute etter bønder som har tatt i bruk landbrukets klimakalkulator på sin gård og har gjennomført eller har planer om å gjennomføre klimarådgivning med klimatiltaksplan som produkt.

De Klimasmarte Spydspissbøndene er tenkt å fungere som ambassadører for klimakalkulatoren og for klimaarbeidet i landbruket. Det er behov for Spydspisser fra hvert fylke og innen alle produksjoner.

Hva vil det si å være Klimasmart Spydspissbonde?

Bondelaget ønsker å dele erfaringer fra bønder som har tatt i bruk klimakalkulatoren og laget en klimatiltaksplan for egen gård med andre medlemmer. Hensikten er å motivere til klimaarbeid på gårdsnivå. Spydspissbøndene sin rolle handler først og fremst om å bistå som ressurs for kommunikasjon om klimaarbeid overfor medlemmer i eget fylke. Vi håper at det å vise fram eksempler på hvordan klimakalkulatoren har fungert på ulike gårdsbruk og hvilken nytte en klimatiltaksplan kan ha for drifta kan bidra til å øke motivasjonen og interessen for dette viktige arbeidet.

Hva kan vi tilby?

Gruppen av framoverlente og motiverte Spydspissbønder er en arena for å utveksle erfaringer og ideer med hverandre og inn mot Bondelaget. Vi er interesserte i å høre om deres erfaringer og deres forståelse av situasjonen for norske bønder i møte med nye forventninger om klimaarbeid, og håper at dette vil oppleves nyttig for deg som bonde og Bondelagsmedlem.

Prosjektet er finansiert av Gjensidige og Bondelagets Bærekraftsfond, som dekker daggodtgjørelse og reisegodtgjørelse for tid du bruker ute i organisasjonen i rollen som Spydspissbonde.

Høres rollen som Spydspissbonde interessant ut for deg? Send inn en skriftlig søknad til ida.riis-johansen@bondelaget.no.

Det vi trenger fra deg er:

  • Navn og kontaktinfo
  • Produksjon
  • Har du tatt i bruk klimakalkulatoren?
  • Har du gjennomført eller har planer om å gjennomføre klimarådgivning? Skriv kort om hvilke erfaringer du har med rådgivningen dersom du har gjennomført den.
  • Hvorfor ønsker du å bli Klimasmart Spydspissbonde?

Ved spørsmål, ta kontakt på 47645275 eller ida.riis-johansen@bondelaget.no

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev