Visste du at rundt 8000 bønder har allerede tatt i bruk klimakalkulatoren?

Klimakalkulatoren ble lansert i 2020 som et verktøy for å beregne norske gårders klimaavtrykk basert på gårdens egne data. Kalkulatorer for produksjon av melk, svin og korn var de første som ble lansert. I etterkant har kalkulatoren blitt tilgjengelig for produksjonene ammeku, potet, slaktekylling, sau og andre rotfrukter.

Torstein Næss
Torstein Næss

Innen utgangen av 2023 har rundt 8000 produsenter logget inn i klimakalkulatoren, og Torstein Næss er en av dem. Han driver med melke- og svineproduksjon i Inderøy.

  • Jeg har tatt i bruk klimakalkulatoren fordi jeg tror det vil være viktig at vi som næring er i forkant og tydelig tar ansvar. At mange logge inn i klimakalkulatoren er et tydelig signal fra næringen overfor både forbrukere og Regjeringen om at vi tar klima på alvor. Det er og viktig for oss i jordbruket at vi er klare over hva vi gjør og hvordan det påvirker omverdenen, mener Torstein.

Han har vært innlogget i kalkulatoren siden 2019, og har derfor sammenligningsgrunnlag for klimagassutslippene på gården sin for hvert år siden da. Å ha et godt sammenligningsgrunnlag over tid gjør det lettere å bruke kalkulatoren som et verktøy for å bedre egen drift.

Klimakalkulatoren sier ikke noe om en gård drives godt eller dårlig, men den kan vise om hver enkelt produsent forbedrer seg fra år til år. Dersom alle produsentene reduserer egne utslipp med noen prosent fra ett år til det neste, vil næringen samlet også gjøre det.

  • Etter å ha logget inn på klimakalkulatoren hadde jeg klimarådgiving, hvor jeg fikk en konkret plan for hvordan jeg kan gjennomføre klimatiltak basert på min drift. Det forenkler mye og gir en grei start på arbeidet. Samtidig motiverer det.

For å ha et best mulig utgangspunkt for å vite hvilke tiltak en burde jobbe med på egen gård, kan en gjennomføre klimarådgivning med Tine, NLR eller begge samlet. Rådgiverne utarbeider en tiltaksplan for gården i samarbeid med bonden basert på både klimakalkulatoren, gårdsbesøk og bondens erfaringer. Klimarådgivning dekkes 100% av RMP.

  • Mange av tiltakene som blir listet opp i min tiltaksplan gir økt inntjening og påvirker driften positivt. Det innebærer blant annet å kalke, og å ansette en ekstra person på gården og samtidig redusere antall smågris slik at arbeidsbelastningen blir mindre. Da kan tiden brukes på å arbeide mer presist og målrettet.
Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev