Agder

Fagområde Navn E-post Mobil Organisasjon
Grovfôr, korn Erlend Vandeskog  erlend.vandeskog@nlr.no 928 21 617 Norsk Landbruksrådgiving
Grovfôr Ida Karlstrøm ida.karlstrom@nlr.no 476 15 667 Norsk Landbruksrådgiving
Potet Sigbjørn Leidal sigbjorn.leidal@nlr.no 905 73 641 Norsk Landbruksrådgiving
Grovfôr  Ella-Marie Furuhovde ella-marie.furuhovde@nlr.no 477 12 222 Norsk Landbruksrådgiving
Grovfôr  Inger Birkedal  inger.birkedal@nlr.no 918 70 893 Norsk Landbruksrådgiving
Melk Gry-Heidi Omland Honnemyr gry-heidi.omland.honnemyr@tine.no 977 57 830 TINE
         
Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev