Vestfold

Fagområde Navn E-post Mobil Organisasjon
Grønnsaker (kålvekster) Hans Håkon Helmen hans.hakon.helmen@nlr.no 414 27 964 Norsk Landbruksrådgiving
Korn, grovfôr Ingvild Evju ingvild.evju@nlr.no 911 07 825 Norsk Landbruksrådgiving
Grovfôr Kari Tjentland  kari.tjentland@nlr.no 920 24 651 Norsk Landbruksrådgiving
Frukt, bær Line Beate Lersveen line.beate.lersveen@nlr.no 948 10 209 Norsk Landbruksrådgiving
Grønnsaker, frukt,bær Anne Kari Heen anne.kari.heen@nlr.no 413 06 984 Norsk Landbruksrådgiving
Alle produksjoner Julie Wiik  julie.wiik@nlr.no 975 37 082 Norsk Landbruksrådgiving
Melk Sverre Wedum sverre.wedum@tine.no 909 29 356 TINE
Melk Gudny Anette Lofthus Gudny.Anette.Lofthus@tine.no 901 03 415 TINE
Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev