Gjenbruk av varme er positivt både for driftsregnskapet og klimaregnskapet.
Kyllingprodusent Knut Storrø på gården Nystuen i Budalen har bare positive erfaringer med sitt egenproduserte varmegjenvinningssystem. Han sparer om lag 100 000 kroner i året sammenlignet med gassfyring og unngår samtidig klimagassutslipp tilsvarende 35 000 kg propan i året.
Kyllingprodusent Knut Storrø på gården Nystuen i Budalen har bare positive erfaringer med sitt egenproduserte varmegjenvinningssystem. Han sparer om lag 100 000 kroner i året sammenlignet med gassfyring og unngår samtidig klimagassutslipp tilsvarende 35 000 kg propan i året.

#100løsninger

  Halmen som blir igjen på åkeren etter en vanlig norsk kornhøst kan dekke energibehovet til over 100 000 husstander.
  I gartneriet til Erling Henriksen står julestjernene tett. Mer enn 100 000 juleblomster skal sendes herfra før jul. Å varme et slikt gartneri krever store mengder energi. Løsningen er å produsere varme selv, av en ressurs han allerede har lett tilgjengelig. I tillegg til gartneri driver han med kornproduksjon, som etterlater store mengder halm.
  I gartneriet til Erling Henriksen står julestjernene tett. Mer enn 100 000 juleblomster skal sendes herfra før jul. Å varme et slikt gartneri krever store mengder energi. Løsningen er å produsere varme selv, av en ressurs han allerede har lett tilgjengelig. I tillegg til gartneri driver han med kornproduksjon, som etterlater store mengder halm.
  Kan bonden resirkulere nitrogenet på eget gårdsbruk?
  Nye transportbiler fra TINE kjøres på biogass fra egne melkekuer.
  I oktober startet TINE å fylle biogass fra egne melkekuer på nye transportbiler. Biogassen er produsert av Greve Biogass i Vestfold, som tar imot kumøkk fra 1400 kyr og blander dette med husholdningsavfall.
  I oktober startet TINE å fylle biogass fra egne melkekuer på nye transportbiler. Biogassen er produsert av Greve Biogass i Vestfold, som tar imot kumøkk fra 1400 kyr og blander dette med husholdningsavfall.