Gjenbruk av melkevarme

Årlig kjøles om lag 1,5 milliarder liter melk ned fra kroppstemperatur til 4 grader i norske gårdstanker. Det representerer en energimengde tilsvarende ca. 80 millioner kWh årlig. En varmeveksler på melketanken gjør det mulig for bonden å gjenvinne denne energien til oppvarming i fjøsen.

- Varmeveksleren gjør at jeg resirkulere den energien som brukes for å kjøle ned melka, til å varme opp deler av fjøset og varmtvannet som brukes, sier melkebonde Arne Jakob Jakobsen som installerte varmeveksleren i 2008.

Systemet benytter en løsning hvor vann sirkulerer i en lukket krets gjennom melketankens varmeveksler, og inn på en akkumulatortank. Fra akkumulatortanken kan energien hentes ut og benyttes til forvarming av vann til for eksempel varmtvannsbereder, oppvarming av besetningens drikkevann, og til vannbåren varme i gulv eller radiatorer.

Lønnsom investering for bonden

Skala Fabrikk som er blant utviklerne av varmevekslerne peker på at i fjøs med robotmelking vil det i de fleste tilfeller være tilstrekkelig med akkumulatortanken, til tradisjonelle melkeanlegg må eventuelt flere lagertanker monteres i tillegg.

Jan Ivar Asklund i Skala Fabrikk regner energigjenvinning som aktuelt for gårdstanker fra ca. 3500 liter og oppover. Forutsetningen er selvsagt at varmtvannet lar seg utnytte.

- Det kan lønne seg å tenke energigjenvinning allerede når man planlegger nytt melkerom og/eller utskifting av gårdstank.

Varmeveksleren er en klimaløsning i landbruket som gjerne nedbetaler seg selv etter noen år.

- Årlig melkevolum og i hvilken grad varmtvannet kan utnyttes, er bestemmende faktorer for om energigjenvinning fra gårdstanken lønner seg, understreker Asklund.

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev