Smartere med GPS

På gården til Olav og Hanne Vold på Stange er alle traktorene utstyrt med GPS. – Det har vært en god investering for oss både for å spare tid og penger, forteller hedmarksbøndene.

GPS er forkortelse for Global Positioning System. På godt norsk: Et globalt posisjonssystem. Med en GPS-mottaker på traktoren har bonden mulighet til å planlegge et nøyaktig kjøremønster. Dette gir en presisjon i arbeidet som sparer inn både tid, penger og klimaavtrykk i form av mindre drivstoff og andre innsatsfaktorer.

- Det starta med at vi ble inspirert av noen naboer som hadde installert GPS på traktoren. Det var en stor investering for oss, men vi hadde lyst til å følge med på utviklinga og syntes det var spennende, forteller Olav Vold, som sammen med kona Hanne driver med korn og smågris på Stange.

Med om lag 1300 daa sparer Vold inn 8 prosent på bruken av sprøytemidler fordi GPSen gir et mer presist kjøremønster.

- Vi unngår også å så kornet dobbelt opp, og sparer dermed inn kostnader både med hensyn til drivstoff og såkorn. Det blir mindre kjøring når man får utnytta redskapene maksimalt, og jeg anbefaler absolutt investeringen til andre bønder, sier Vold.

Les mer om følgende emner:

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev