– Fantastisk med fossilfri rundballeplast

Ved å bruke fossilfri rundballeplast, sparer Thomas Cottis miljøet for utslipp tilsvarende opp mot ett års bruk av en normal familiebil.

Mjølk- og kjøttprodusenten fra Løten i Hedmark har ett års erfaring med bruk av fossilfri rundballeplast, og erfaringene er utelukkende positive.

– Den er dønn lik vanlig plast, og har de samme bruksegenskapene som vanlig rundballeplast. Det er ingen ulemper ved å den bruke fossilfrie varianten, sier Thomas Cottis.

Stort klimapotensial

Hvor mye klimagasser sparer Thomas Cottis atmosfæren ved å gå over til fossilfri rundballeplast?

En plastrull har 1500 meter med plast og veier 25 kg. Dette gir plast til 25 rundballer ved normalt forbruk. Det betyr at hver rundball krever en kg plast. I følge tall fra Braskem, en av produsentene som lager fossilfri plast, har en kg vanlig rundballeplast et klimaavtrykk tilsvarende 2 kg CO2-ekvivalenter. Produksjon av den fossilfrie rundballeplasten har ifølge Braskem et negativt karbonregnskap på grunn av karbonen som bindes av plantene plasten baseres på. Hver kg fossilfri plast sparer dermed atmosfæren for 4 kg CO2-ekvivalenter.

Bruk av fossilfri rundballeplast gir dermed en besparelse på fire kg CO2-ekvivalenter per rundball. Denne besparelsen blir i realiteten noe mindre da den fossilfrie plasten må blandes med noe konvensjonelle plastråvarer.

Thomas Cottis

På egen gård produserer Thomas Cottis rundt 500 rundballer. CO2-besparelsen ved å benytte klimasmart rundballeplast ligger på 1-2 tonn CO2-ekvivalenter i året. – To tonn CO2-ekvivalenter tilsvarer utslippet fra en gjennomsnittlig stor familiebil som kjøres 12000 km i året.

– Dette er et kult, positivt, enkelt, billig og ikke minst effektivt klimatiltak som virkelig monner, understreker mjølkebonden.

Betaler 3000 kr mer i året

Den fossilfrie rundballeplasten koster noe mer i innkjøp enn vanlig rundballeplast.

– For vår del koster det cirka seks kroner mer per ball å bruke fossilfri plast. Totalt koster det oss 3000 kroner per år. Det er svært lite for et tiltak som er så effektivt, sier Cottis.

Den fossilfrie rundballeplasten er foreløpig laget på sukkerrør. Så raskt som den teknologiske utviklingen tillater det, er målsettingen at produksjonen skal baseres på trevirke. Plasten er ikke nedbrytbar, men kan resirkuleres og gjenvinnes som vanlig landbruksplast.

– Jeg håper flere vil bruke fossilfri rundballeplast denne sesongen. Det er effektivt klimatiltak, med potensielt god reklameeffekt for landbruket, avslutter Cottis. 

Les mer om følgende emner:

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev