Grisemøkk fra slepeslange gjør godt

Gårdbrukerparet Kristin Ianssen og Erling Mysen har bare erfaringer med å spre grisemøkka ved hjelp av en stripespreder.

Det er nå vel 18 år siden paret Kristin Ianssen og Erling Mysen på gården Lunder i Eidsberg kommune i Østfold investerte i en ny gjødselkum på 900 kubikkmeter. Samtidig leide de inn en stripespreder fra en annen gårdbruker.

- Hvorfor valgte dere en slik løsning?

- Det er flere grunner til at vi valgte denne måten å spre husdyrgjødsel på. For det første blir det mindre jordpakking. Man får i tillegg god utnyttelse av gjødsla, og det blir mindre gasstap til luft, sier Kristin Ianssen.

Mange klimafordeler

Ianssen forteller at stripespreder er klimasmart fordi jorda holdes i bedre stand. Spredningen blir dessuten mer eksakt, og man tar bedre vare på alle næringsstoffene i husdyrgjødsla. Videre blir det mindre behov for innkjøpt mineralgjødsel.

- En annen fordel er at du kan spre i voksende åker. Vi sprer høsthvete om våren. Høsthveten utnytter gjødselen godt, og vi kan faktisk spre fra midten av april til midten av mai. Eller vi kan tilpasse tidspunktet til når bonden vi leier inn har tid, understreker Ianssen.

Forskjellen på å bruke stripespreder er at kjøremønsteret blir litt annerledes enn med gjødselvogn. Gjødsla blir først pumpet ut i en 7-800 meter lang brannslange. Denne blir dratt etter traktoren som kjører sakte over hele arealet. En 12 meter brei stripespreder legger så gjødsla mellom kornplantene i en rekke tynne striper.

- Vi har veldig gode erfaringer med dette. I tillegg til det agronomiske, er det også en rask måte å få ut husdyrgjødsla på.

Kristin Ianssen
Foto: Bondebladet

Fakta om Lunder gård

  • Ligger i Eidsberg kommune i Østfold
  • 390 dekar dyrket jord
  • Kornproduksjon, der minst en tredjedel er høsthvete
  • Svinebesetning med 45 purker og full framforing
  • Drives av Kristin Ianssen og Erling Mysen
  • God erfaring med bruk av stripespreder
  • Ny gjødselkum bygd i 1999

Nært gården

Hvilke typer gårdsbruk passer dette best for?

- Denne måten å spre gjødsel på passer best der en har gjødsellageret sentralt plassert i forhold til jordene. Og jordene bør helst henge sammen, eller ha en viss størrelse. Selv har vi to store jorder rett ved gården der vi dyrker høsthvete annet hvert år, sier Ianssen videre.

Paret på Lunder driver en kombinert svinebesetning med 45 purker og full framforing.

- Vi har omkring 390 mål med kornproduksjon, og minst en tredjedel av arealet er som regel høsthvete.

Prisen ikke avgjørende

Ianssen forteller også at denne løsningen ikke primært ble valgt på grunn av prisen. De har en egen pumpetraktor, og de rører også opp kummen selv. For leie av utstyr og sjåfør betaler de rundt 25 kroner per kubikkmeter.

- Vi tror kostnaden blir omtrent den samme som med innleid traktor og vogn. Vi har også ei eldre åtte tonns vogn med både superspreder og stripespreder selv. Den bruker vi til å spre gjødsel på noen mindre jorder som ligger fra 400 til 1400 meter fra gårdens sentrum. Da tømmer vi to små gamle gjødselkjellere. Og vi bruker da tre til fire ganger så lang tid til gjødselspredning per tonn. Setter du en normal timepris på egen arbeidskraft, koster dette mer enn når vi leier inn slepeslanger. Men husdyrgjødsel spredd i høst- eller vårhvete får uansett større nettoverdi enn spredekostnadene, sier Ianssen.

Les mer om følgende emner:

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev