Hva gjør landbrukets klimakalkulator?

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy for klimasmart drift på gårdsnivå. Den kan brukes på PC, smarttelefon og nettbrett.

Kalkulatoren beregner klimagassutslippene totalt for den enkelte gård og per produsert enhet i hver produksjon. Utregningen er i mest mulig grad basert på data fra gårdsdriften og den enkeltes produksjon. I tilfeller der datagrunnlaget ikke er tilstrekkelig, henter vi data fra lignende gårdsbruk. Landbrukets Dataflyt står for innhentingen av data og har hatt ansvar for drift av datasystemet til Klimakalkulatoren.

Klimakalkulatoren gir informasjon om utslippene per produksjon for gården sett opp mot sammenligningsgrupper. Ved hjelp av kalkulatoren og rådgivning er det mulig å avdekke tiltak som kan redusere gårdens klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jord. Ofte vil tiltakene også være smarte og økonomisk lønnsomme for bonden.

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev