Hva med andre bærekraftsmål?

Klimakalkulatoren beregner kun klimautslipp i forhold til bærekraftsmålet om reduksjoner av klimagasser. 

Den tar ikke hensyn til eller beregner andre viktige bærekraftsmål som for eksempel opprettholdelse av biologisk mangfold, bruk av norsk produserte råvarer osv. 

Bærekraftspørsmål er en del av et større og sammensatt bilde, og blir en viktig sak å bygge kompetanse rundt og å ta stilling til for næringa fremover.

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev