Hvem står bak Landbrukets klimakalkulator?

En samlet næring bestående av 17 eiere organisert i Landbrukets Klimaselskap SA står bak Landbrukets klimakalkulator:

  • Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, GENO, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Maarud, HOFF, Norsk Sau og Geit, Q-meieriene, TYR, Norgesfôr, Felleskjøpet Rogaland Agder og Fiskå Mølle.

Landbrukets Dataflyt SA utvikler og drifter systemene til klimakalkulatoren. Les mer om Landbrukets Dataflyt SA her.

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk landbruksrådgiving 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRAmaarud Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    

Meld deg på nyhetsbrev