Hvorfor skal bønder bruke klimakalkulatoren

Landbrukets klimakalkulator skal hjelpe deg som bonde å få oversikt over klimautslippene fra din produksjon. Ved å hente inn og registrere data fra din drift i kalkulatoren, regner den ut utslippene, som igjen gjør det mulig å avdekke områder der du kan sette inn tiltak. Slik kan du iverksette effektive og målrettede klimagrep tilpasset din drift.

Klimakalkulatoren er et godt verktøy for å styrke ressursbruken på gården, gjøre smarte valg i drifta, unngå svinn og styrke driftsresultatet. Det er lønnsomt for bonden og drive klimasmart, og landbruket er forpliktet gjennom klimaavtalen til å redusere utslipp. At maten produseres så klimavennlig som mulig er også noe som i økende grad etterspørres av bl.a. forbrukere, dagligvarehandelen og foredlingsindustrien.

Et samlet landbruk lanserte i april 2020 Landbrukets Klimaplan for hvordan næringa de 10 neste årene skal innfri klimaavtalen. Revidert klimaplan (2024), inneholder 9 satsingsområder. Klimakalkulatoren - sammen med rådgivning - er ett av disse.  Ei samla næring har som mål at alle bønder innen 2025 skal ha tatt i bruk klimakalkulatoren på eget gårdsbruk.

 

Felleskjøpet logo_tine  Nortura Norsk Landbruksrådgiving SA 
 
 KLF fmnorgesfor 
 
hoff  FRA Gartnerhallen
 
qnsg geno tyr bondelaget
    
leaf-blue

Klimasmart Landbruk

Epost: post@klimasmartlandbruk.no

Postadresse: Klimasmart Landbruk, PB 9354 Grønland, 0135 Oslo. 

Meld deg på nyhetsbrev