Klimasmart Landbruk har utviklet et verktøy som beregner utslipp på den enkelte gård – Klimakalkulatoren. Gårder over hele landet er nå i gang med omfattende pilotutprøving.

#100løsninger

  Enkle tiltak ved nybygg kan spare energi i fjøset.
  Kalde fjøs, det vil si fjøs uten isolasjon, sparer en energi og kostnader til isolasjon. Kyra har det vel så bra, om ikke bedre i uisolerte fjøs, mener gårdbrukerne på Skaun Økomelk.
  Kalde fjøs, det vil si fjøs uten isolasjon, sparer en energi og kostnader til isolasjon. Kyra har det vel så bra, om ikke bedre i uisolerte fjøs, mener gårdbrukerne på Skaun Økomelk.
  I ett år skal 15 traktorer teste fornybar diesel.
  I et nystartet forsøk har 15 traktorer fått fornybar diesel på tanken. I ett år skal de testes med oljeprøver og måling av slitasje og drivstofforbruk. – Så godt som alle traktorer i Norge går på fossil diesel. De nyeste skal vi kanskje ha i 30 år fremover. For å redusere utslippene av klimagasser fra landbruket, må vi få disse over på fornybart drivstoff, sier prosjektleder Lars Morten Rosmo i Landbruk21.
  I et nystartet forsøk har 15 traktorer fått fornybar diesel på tanken. I ett år skal de testes med oljeprøver og måling av slitasje og drivstofforbruk. – Så godt som alle traktorer i Norge går på fossil diesel. De nyeste skal vi kanskje ha i 30 år fremover. For å redusere utslippene av klimagasser fra landbruket, må vi få disse over på fornybart drivstoff, sier prosjektleder Lars Morten Rosmo i Landbruk21.
  Geno har et mål om å redusere metanutslipp fra NRF-kua med 20%.
  Avlsarbeidet er ett av flere verktøy for å nå bærekraftsmålene til både Norge og FN. Moderne avlsarbeid kan gi viktig bidrag for å nå målsettingen om reduserte klimautslipp og bærekraftig utvikling. Geno etablerer nå et prosjekt der de vil velge ut de NRF-kyrne som slipper ut minst metangass og som samtidig er både sunne og fruktbare og evner å produsere godt.
  Avlsarbeidet er ett av flere verktøy for å nå bærekraftsmålene til både Norge og FN. Moderne avlsarbeid kan gi viktig bidrag for å nå målsettingen om reduserte klimautslipp og bærekraftig utvikling. Geno etablerer nå et prosjekt der de vil velge ut de NRF-kyrne som slipper ut minst metangass og som samtidig er både sunne og fruktbare og evner å produsere godt.

  Meld deg på nyhetsbrev