Jakten på 100 klimaløsninger for landbruket er i gang!
Det finnes ikke en enkeltstående klimaløsning for landbruket. Vi trenger mange store og små – og vi tror mange av løsningene er der ute allerede. At nytenkende norske bønder allerede har metoder som kan tas i bruk av flere. Delta i jakten for å vise fram norsk landbruk på sitt beste!
Det finnes ikke en enkeltstående klimaløsning for landbruket. Vi trenger mange store og små – og vi tror mange av løsningene er der ute allerede. At nytenkende norske bønder allerede har metoder som kan tas i bruk av flere. Delta i jakten for å vise fram norsk landbruk på sitt beste!

#100løsninger

  Geno har et mål om å redusere metanutslipp fra NRF-kua med 20%.
  Avlsarbeidet er ett av flere verktøy for å nå bærekraftsmålene til både Norge og FN. Moderne avlsarbeid kan gi viktig bidrag for å nå målsettingen om reduserte klimautslipp og bærekraftig utvikling. Geno etablerer nå et prosjekt der de vil velge ut de NRF-kyrne som slipper ut minst metangass og som samtidig er både sunne og fruktbare og evner å produsere godt.
  Avlsarbeidet er ett av flere verktøy for å nå bærekraftsmålene til både Norge og FN. Moderne avlsarbeid kan gi viktig bidrag for å nå målsettingen om reduserte klimautslipp og bærekraftig utvikling. Geno etablerer nå et prosjekt der de vil velge ut de NRF-kyrne som slipper ut minst metangass og som samtidig er både sunne og fruktbare og evner å produsere godt.
  Nøkkelen ligger i vedlikeholdssåing.
  På gården til Jodhild H. Vastveit på Finnøy i Rogaland er det 17 år siden de sist pløyde åkeren. De siste årene har Agromiljø AS gjort både tekniske utprøvinger og forsøk med forskjellige dyrkingsmetoder med mål om å lagre større deler av karbonet i jorda. Dette krever god jordstruktur og et aktivt jordliv av bakterier og sopp som overfører karbonet til dannelse av stabile aggregater.
  På gården til Jodhild H. Vastveit på Finnøy i Rogaland er det 17 år siden de sist pløyde åkeren. De siste årene har Agromiljø AS gjort både tekniske utprøvinger og forsøk med forskjellige dyrkingsmetoder med mål om å lagre større deler av karbonet i jorda. Dette krever god jordstruktur og et aktivt jordliv av bakterier og sopp som overfører karbonet til dannelse av stabile aggregater.
  Spennende solenergiprosjekt på Mære Landbruksskole.
  Mære landbruksskole er arena for et stort prosjekt innen smart energistyring. I samarbeid med blant annet det regionale kraftselskapet NTE skal de finne ut når det er mest gunstig for gården å bruke strøm fra egenprodusert solenergi og hvor mye av strømforbruket det er mulig å styre.
  Mære landbruksskole er arena for et stort prosjekt innen smart energistyring. I samarbeid med blant annet det regionale kraftselskapet NTE skal de finne ut når det er mest gunstig for gården å bruke strøm fra egenprodusert solenergi og hvor mye av strømforbruket det er mulig å styre.

  Meld deg på nyhetsbrev