Jakten på 100 klimaløsninger for landbruket er i gang!
Det finnes ikke en enkeltstående klimaløsning for landbruket. Vi trenger mange store og små – og vi tror mange av løsningene er der ute allerede. At nytenkende norske bønder allerede har metoder som kan tas i bruk av flere. Delta i jakten for å vise fram norsk landbruk på sitt beste!
Det finnes ikke en enkeltstående klimaløsning for landbruket. Vi trenger mange store og små – og vi tror mange av løsningene er der ute allerede. At nytenkende norske bønder allerede har metoder som kan tas i bruk av flere. Delta i jakten for å vise fram norsk landbruk på sitt beste!

#100løsninger

  I ett år skal 15 traktorer teste fornybar diesel.
  I et nystartet forsøk har 15 traktorer fått fornybar diesel på tanken. I ett år skal de testes med oljeprøver og måling av slitasje og drivstofforbruk. – Så godt som alle traktorer i Norge går på fossil diesel. De nyeste skal vi kanskje ha i 30 år fremover. For å redusere utslippene av klimagasser fra landbruket, må vi få disse over på fornybart drivstoff, sier prosjektleder Lars Morten Rosmo i Landbruk21.
  I et nystartet forsøk har 15 traktorer fått fornybar diesel på tanken. I ett år skal de testes med oljeprøver og måling av slitasje og drivstofforbruk. – Så godt som alle traktorer i Norge går på fossil diesel. De nyeste skal vi kanskje ha i 30 år fremover. For å redusere utslippene av klimagasser fra landbruket, må vi få disse over på fornybart drivstoff, sier prosjektleder Lars Morten Rosmo i Landbruk21.
  Geno har et mål om å redusere metanutslipp fra NRF-kua med 20%.
  Avlsarbeidet er ett av flere verktøy for å nå bærekraftsmålene til både Norge og FN. Moderne avlsarbeid kan gi viktig bidrag for å nå målsettingen om reduserte klimautslipp og bærekraftig utvikling. Geno etablerer nå et prosjekt der de vil velge ut de NRF-kyrne som slipper ut minst metangass og som samtidig er både sunne og fruktbare og evner å produsere godt.
  Avlsarbeidet er ett av flere verktøy for å nå bærekraftsmålene til både Norge og FN. Moderne avlsarbeid kan gi viktig bidrag for å nå målsettingen om reduserte klimautslipp og bærekraftig utvikling. Geno etablerer nå et prosjekt der de vil velge ut de NRF-kyrne som slipper ut minst metangass og som samtidig er både sunne og fruktbare og evner å produsere godt.
  Nøkkelen ligger i vedlikeholdssåing.
  På gården til Jodhild H. Vastveit på Finnøy i Rogaland er det 17 år siden de sist pløyde åkeren. De siste årene har Agromiljø AS gjort både tekniske utprøvinger og forsøk med forskjellige dyrkingsmetoder med mål om å lagre større deler av karbonet i jorda. Dette krever god jordstruktur og et aktivt jordliv av bakterier og sopp som overfører karbonet til dannelse av stabile aggregater.
  På gården til Jodhild H. Vastveit på Finnøy i Rogaland er det 17 år siden de sist pløyde åkeren. De siste årene har Agromiljø AS gjort både tekniske utprøvinger og forsøk med forskjellige dyrkingsmetoder med mål om å lagre større deler av karbonet i jorda. Dette krever god jordstruktur og et aktivt jordliv av bakterier og sopp som overfører karbonet til dannelse av stabile aggregater.

  Meld deg på nyhetsbrev